Wagi

Każda zalegalizowana waga musi mieć naniesione na tabliczkę znamionową następujące informacje:
– model urządzenia i nr seryjny,
– nr dopuszczenia (nr zatwierdzenia typu),
– parametry metrologiczne (obciążenie, działka, wartość tary, itp.),
– znak CE wraz z literą M,
– numer jednostki notyfikowanej,
– obok znaku CE i litery M ostatnie dwie cyfry roku przeprowadzonej oceny zgodności,
– temperaturę pracy jeżeli będzie inna niż od -10ºC do 40ºC,
– symbol klasy (np. III),
– informacje na temat producenta.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 5

Wyświetlanie wszystkich wyników: 5