Opublikowano

Small Business 5 (Symplex) – zmiana VAT 5% na 0%

Small Business

Wykonujemy archiwizację bazy !!!

Opcja do zmiany stawek VAT w 2020 roku oraz 2022. (przygotowane są dwa rozwiązania)

Aby od dnia 01.04.2020 (1.07.2020 – zmieniono datę ze względu na koronawirusa) prawidłowo przejść na nowe stawki VAT, należy przygotować do tego celu swoją bazę. Taką modyfikację umożliwia program w wersjach od numeru 5.20.xxxx.11444. Do aktualizacji można wykorzystać link w ostatnio przesłanym od nas mailu lub wersję DEMO z naszej strony. Opcja może być wykorzystana także w 2022 roku do zmiany stawki 5% na stawkę 0%.

Rozwiązanie nr 1 (stare):

W spisie towarów dostępna jest rubryka, w której można wpisać stawkę VAT obowiązującą od 01.07.2020 r. (rubryka 40 – „Nowa stawka VAT”). Aby program poprawnie dokonał zmiany stawek VAT w wybranym okresie, rubryka ta powinna zawierać stawki obowiązujące od 01.07.2020 r. Towary, które nie będą zawierać danych w tej rubryce pozostaną niezmienione.

Aby uprościć procedurę wprowadzania nowych stawek VAT w magazynie została dodana nowa ukryta funkcja „Alt-F3 Ustal nowy VAT”. Funkcja umożliwia szybkie uzupełnienie kolumny nr 40 – „Nowa stawka VAT”.

Operacje, które należy wykonać przed zmianą stawek VAT:

– Zatwierdzić niezatwierdzone dokumenty – szczególnie dokumenty zakupu (Miesiące -> Funkcje serwisowe -> Dokumenty, które należy zatwierdzić).

– Sprawdzić, czy wszystkie zaległe dokumenty zostały wprowadzone.

– Odczytać i zatwierdzić sprzedaż z kas fiskalnych.

– Spakować i zarchiwizować dane.

(Poprzedzające zmianę czynności powinny zostać wykonane, ale nie jest to niezbędne)

Przed rozpoczęciem sprzedaży w 07.2020 r. należy uruchomić ukrytą kombinację klawiszy „Ctrl-K Przenieś VAT”. Program wprowadzi wówczas stawki wpisane w kolumnie 40 do kolumn „Stawka VAT zakup” i „Stawka VAT sprzedaż”.

Opcję „Ctrl-K Przenieś VAT” należy uruchomić w każdym magazynie osobno,

W czasie wykonywania tej operacji program wyliczy nowe ceny towarów. W zależności od konfiguracji magazynu netto/brutto (Miesiące -> Instalacja, konfiguracja -> Opcje -> Magazyn) ceny zmienią się wg następującego schematu:

magazyn w cenach netto – program skoryguje ceny brutto, ceny netto pozostaną bez zmian,

magazyn w cenach brutto – program na nowo naliczy ceny netto, a brutto pozostawi bez zmian.

Rozwiązanie nr 2 (nowe):

To rozwiązanie jest zaadaptowane w nowych wersjach programu (od wersji 5.22.0114.12938). Polega ono na automatycznej zmianie stawek VAT na towary z danej grupy towarowej. Wywołanie opcji przez naciśnięcie Alt-F12 w magazynie:

Program wybranym grupom towarowym zmieni stawkę na 0%.

UWAGA:Zmiany wystąpi tylko i wyłącznie na towarach mających aktualnie stawkę 5%.

Opublikowano

Kasy fiskalne – zmiana VAT 5% na 0%

W kasach nie połączonych z systemami komputerowymi należy zmienić stawki VAT na poszczególnych towarach.

Można to zrobić ręcznie lub korzystając z programu dostarczonego przez producenta urządzenia.

Instrukcje

Zestaw instrukcji do kas fiskalnych POSNET i Fawag: http://pajcomp.pl/pub/?dir=%21Instrukcje/Posnet

Wybrane instrukcje do kas fiskalnych ELZAB: http://pajcomp.pl/pub/?dir=%21Instrukcje/Elzab

Programy do komunikacji z kasami POSNET/Fawag:

Dla kas ONLINE: https://www.posnet.com.pl/posnet-ops

Dla pozostałych kas: https://www.posnet.com.pl/programy-uzytkowe-posnet-puk

Opublikowano

PC-Market – zmiana VAT 5% na 0%

Operację zmiany stawki VAT możemy wykonać na 2 sposoby: przez dokument “Planowana zmiana stawek VAT” (dostępne od wersji 7.5.124.248) lub przez grupowe operacje na towarach.

Operację najlepiej wykonać w jak najnowszej wersji programu.

Musimy wiedzieć dla jakich towarów będzie zmieniana stawka VAT (np. https://www.gov.pl/web/finanse/tarcza-antyinflacyjna-20-zlagodzi-skutki-inflacji-i-zmniejszy-jej-koszty-dla-polakow)

Przygotowanie listy towarów (dokument PZSV):

W przypadku dokumentu “Planowana zmiana stawek VAT” po prostu tworzymy dokument. Możemy go edytować wielokrotnie do dnia zmiany stawek. 

Wyłączamy blokadę zmiany stawki VAT w karcie produktu:
Kontrola -> Konfiguracja -> Parametry -> Przeglądanie/Edycja.
Na zakładce „WYKAZY” zmieniamy parametr „Blokada stawki VAT towaru na kasach”

http://www.pajcomp.pl/site/wp-content/uploads/2022/01/20220120_235831693_vmware_tiBffdOjlz.gif

Towary -> Sporządzanie dokumentów -> Planowana zmiana stawek VAT

Musimy podjąć decyzję co zrobić z cenami zakupu i sprzedaży – w przypadku cen zakupu proponuję wybrać przeliczenie ceny brutto i pozostawienia ceny netto niezmienionej.

W przypadku ceny sprzedaży wybranie opcji “przelicz netto, by zachować brutto ..” spowoduje że ceny sprzedaży nie zmienią się. Opcja “netto bez zmian, zmieni się brutto” spowoduje przeliczenie cen sprzedaży.

Wybieramy dowolny magazyn (program wygeneruje dokumenty zmiany VAT dla wszystkich magazynów.

Dokument zmiany VAT musi być zapisany i wykonany jako ostatni w dniu poprzedzającym zmianę stawek VAT (31.01.2022) lub jako pierwszy w dniu w którym mają zacząć obowiązywać nowe stawki (01.02.2022). Tworzymy go z jedną z tych dat. 

W kolejnym kroku naciskając F3 wywołujemy okno pozwalające dodać wiele towarów na dokument. Listę możemy przefiltrować na różne sposoby. Proponuję ustawić filtr na stawkę VAT 5%. Możemy dodatkowo wskazać asortyment. Klawisz Insert (Ins) pozwala zaznaczyć wszystkie widoczne produkty. Klawisz F2 przenosi je na dokument. W kolejnym oknie wskazujemy nową stawkę VAT. Ten krok możemy powtórzyć wielokrotnie (np. jeśli chcemy umieszczać produkty z wybranych asortymentów)

Do tak przygotowanego dokumentu możemy wracać wielokrotnie.

Przygotowanie listy towarów (grupowe operacje):

Operację zmiany stawek VAT będziemy musieli przeprowadzić 31.01.2022 po zakończeniu sprzedaży lub 01.02.2022 przed rozpoczęciem sprzedaży. Aby zrobić to szybko i sprawnie musimy przygotować się do wskazania towarów do zmiany stawki. Jeśli wszystkie towary jakie mamy w bazie ze stawką 5% mają przejść na 0% to nie musimy nic robić – możemy po prostu wskazać towary ze stawką 5% i dla nich wykonać zmianę.

Jeśli jednak nie wszystkie produkty jakie mamy w bazie ze stawką 5% podlegają zmianie możliwe są dwa scenariusze: 

 1. Wybieramy wszystkie produkty ze stawką 5% i pomijamy wybrane, które nie będą podlegać zmianie
 2. Oznaczamy wszystkie produkty dla których będziemy zmieniać stawkę VAT. Proponuję do oznaczania produktów wykorzystać kategorie. Tworzymy nową kategorię, nazywamy ją dowolnie: np. VAT2022


Następnie ustawiamy tą kategorię w wybranych towarach:

Możemy też to zrobić z poziomu operacji grupowych, dla wielu towarów np. z jednego asortymentu.

31.01.2022 – zmiana stawek

Zmiana stawek VAT musi być ostatnią czynnością/dokumentem jakie powstaną w programie z datą 31.01.2022 lub pierwszą (przed rozpoczęciem sprzedaży) w dniu 01.02.2022.

 1. Kończymy sprzedaż na wszystkich urządzeniach, wykonujemy raporty dobowe, zamknięcie zmian itd.
 2. Upewniamy się że mamy wprowadzone wszystkie dokumenty do dnia 31.01 włącznie.
 3. Odczytujemy sprzedaż z kas. Upewniamy się że mamy odczytane dane o sprzedaży z POS-ów (możemy dodatkowo wyłączyć i włączyć programy PC-POS na stanowiskach sprzedażowych)
 4. Jeszcze raz sprawdzamy czy jest odczytana cała sprzedaż z urządzeń (kasy, POS-y)
 5. Wykonujemy kopię bazy danych programu. Jeśli baza jest na komputerze na którym pracujemy, możemy to zrobić z poziomu programu PC-Market:
 1. Wyłączamy blokadę zmiany stawki VAT w karcie produktu (Kontrola -> Parametry) – jeśli nie zrobiliśmy tego wcześniej.

  UWAGA! Jeśli mamy podłączone do systemu kasy fiskalne (nie chodzi o drukarki fiskalne) to konieczna będzie zmiana bazy towarowej w urządzeniach przed rozpoczęciem sprzedaży!
 1. Zmiana stawek VAT
  1. Dokument PZSV:
   Otwieramy nasz dokument planowanej zmiany stawek VAT i naciskając klawisz F9 wykonujemy go. Jako wynik powstaną dokumenty zmiany stawek VAT dla wszystkich magazynów.

   Następnie w parametrach programu ponownie włączamy blokadę zmiany stawek VAT w karcie towaru oraz ustawiamy datę zmiany stawek na 31.01.2022.
 1. Grupowe operacje na towarach:
  Filtrujemy listę po wybranym parametrze (stawka VAT 5% lub kategoria) i wykonujemy grupową operację zmiany stawki VAT.

Wskazujemy nową stawkę VAT (0%)


Musimy podjąć decyzję co zrobić z cenami zakupu i sprzedaży – w przypadku cen zakupu proponuję wybrać przeliczenie ceny brutto i pozostawienia ceny netto niezmienionej.

W przypadku ceny sprzedaży wybranie opcji “przelicz netto, by zachować brutto ..” spowoduje że ceny sprzedaży nie zmienią się. Opcja “netto bez zmian, zmieni się brutto” spowoduje przeliczenie cen sprzedaży.

Następnie w parametrach programu ponownie włączamy blokadę zmiany stawek VAT w karcie towaru

 1. Przesłanie zmian na urządzenia
  1. POS-y: uruchamiamy ponownie, w konfiguracji stanowiska PC POS Konfiguracja -> Lokalne parametry programu -> Drukarka fiskalna w parametrze “Czy umieszczać stawkę VAT na końcu nazwy towary:” wybieramy “Tak”
 1. Kasy:
  Na kasach POSNET musimy wylogować kasjerów – należy przytrzymać klawisz C przez ok 2-3 sekundy. Na wyświetlaczu kasy powinno być pytanie o hasło.
  W programie PC-Market wykonujemy eksport danych do kas z ustawionym rodzajem transmisji na “Zmiana listy towarów”. Operacja musi zakończyć się bez błędów! Jeśli jakieś się pojawią, należy przeczytać komunikat zgłoszony przez program, usunąć jego przyczynę i powtórzyć eksport.

_____________________________________________________________________

Opublikowano

Tarcza antyinflacyjna 2.0. Towary spożywcze objęte stawką 0% VAT od 1 lutego do 31 lipca 2022 r.

 • CN 02 – Mięso i podroby jadalne
 • CN ex 03 – Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne – z wyłączeniem homarów i ośmiornic oraz innych towarów objętych CN 0306 – CN 0308
 • CN 04 – Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
 • CN 0504 00 00 – Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe i w kawałkach, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone
 • CN 07 – Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy, jadalne
 • CN 08 – Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów
 • CN 10 – Zboża
 • CN 11 – Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina; gluten pszenny
 • CN ex 12 – Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza – wyłącznie towary przeznaczone do spożycia przez ludzi
 • CN ex 15 – Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego lub mikrobiologicznego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego – wyłącznie jadalne
 • CN ex 16 – Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, lub z owadów – z wyłączeniem:
  1. kawioru oraz namiastek kawioru objętych CN 1604,
  2. przetworów z homarów i ośmiornic oraz z innych towarów objętych CN 1603 00 i CN 1605
 • CN 19 – Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze
 • CN ex 20 – Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części roślin – z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%
 • CN 2104 – Zupy i buliony i preparaty do nich; złożone przetwory spożywcze, homogenizowane
 • CN 2105 00 – Lody i pozostałe lody jadalne, nawet zawierające kakao
 • CN ex 2106 – Tłuszcze złożone z produktów roślinnych lub zwierzęcych (miksy), wyroby seropodobne (analogi serów) oraz preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe, preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne, mleko i mleko modyfikowane dla dzieci, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
 • CN 2202 – Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane i pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych, z orzechów i warzywnych, objętych pozycją CN 2009 -wyłącznie produkty:
  1. jogurty, maślanki, kefiry, mleko nieobjęte działem CN 04 – z wyłączeniem produktów zawierających kawę oraz jej ekstrakty, esencje lub koncentraty,
  2. napoje bezalkoholowe, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,
  3. preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe, preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne, mleko i mleko modyfikowane dla dzieci, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
  4. niezawierające produktów objętych pozycjami od CN 0401 do CN 0404 lub tłuszczu uzyskanego z produktów objętych pozycjami od CN 0401 do CN 0404:
   • napoje na bazie soi o zawartości białka 2,8% masy lub większej (CN 2202 99 11),
   • napoje na bazie soi o zawartości białka mniejszej niż 2,8% masy; napoje na bazie orzechów objętych działem CN 08, zbóż objętych działem CN 10 lub nasion objętych działem CN 12 (CN 2202 99 15)
 • Bez względu na CN – Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Źródło: https://www.gov.pl/web/finanse/tarcza-antyinflacyjna-20-zlagodzi-skutki-inflacji-i-zmniejszy-jej-koszty-dla-polakow